Atenció residencial per a gent gran

SERVEIS

A Bon Repòs Terrassa, posem a disposició dels nostres residents un gran equip de treballadors
i de diferents serveis per tal de respondre a totes les necessitats de la gent gran.

Consulta mèdica

El nostre servei mèdic ofereix una cura i prevenció respecte a les patologies comunes de la gent gran, prestant una atenció integral i seguiment de manera individualitzada.

Fisioterapia

Tractaments de rehabilitació enfocats en pacients geriàtrics. Activitat física diària per a la prevenció de lesions, evitar el sedentarisme i la immobilitat, i millorar la salut de la gent gran. Es realitzen tractaments de rehabilitació específics per a cada resident en funció de la seva patologia, ja sigui reumàtica, traumatològica, neurològica, respiratòria, ... Alguns dels tractaments que oferim són: crioteràpia, termoteràpia, cinesiteràpia, TEN, massoteràpia.

Infermeria

Atenció integral, contínua i personalitzada de cadascun dels nostres residents, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i benestar. Realitzem diferents tasques: seguiment i control segons consulta mèdica; anàlisis clíniques en el propi centre; control de tensió arterial, diabetis, anticoagulants i pesos; prevenció, control i tractament d'úlceres; vacunacions

Educació social

Desenvolupem programes socioeducatius per a l'oci i el temps lliure dels nostres residents segons les seves necessitats i demandes. Volem potenciar les relacions interpersonals, millorar la integració social i adaptació a al centre, i estimular la seva participació en la gran varietat d'activitats lúdiques que proposem.

Teràpia ocupacional

El nostre servei de teràpia ocupacional valora la capacitat funcional dels residents a les activitats diàries (lavabo, vestit, alimentació, ...), preservant i augmentant la seva autonomia tant a nivell físic com cognitiu. proposem: tallers de motricitat fina i gruixuda, i programa d'entrenament de ABVD.

Psicologia

Treballem amb els nostres residents tant a nivell individual com grupal per preservar les seves capacitats cognitives, així com prevenir el seu deteriorament. Alhora, mantenim el major nivell de benestar psicològic, emocional i social de la gent gran. oferim: valoracions mitjançant una bateria de proves neuropsicològiques; suport emocional tant a residents com a familiars; taller de llenguatge, raonament lògic, atenció, concentració, memòria, funcions executives i pràxies.

Dietètic i nutrició

Entenem, que el menjar és un dels aspectes més importants en la nostra gent gran, per això, comptem amb un equip de nutrició que juntament amb el servei mèdic elaborem menús saludables i adaptats a les necessitats nutricionals de cada un dels nostres residents.

Perruqueria

La residència proporciona serveis de perruqueria de forma regular. La nostra professional realitza tot tipus de talls i pentinats, a demanda dels nostres residents. És un lloc acollidor i proper on els nostres grans poden xerrar, compartir experiències i sentir-se còmodes. Busquem augmentar la seva autoestima a través de la cura de la imatge personal i el benestar.

Podologia

Disposem d'un servei de podologia de forma regular. Busquem millorar la salut dels peus de la gent gran i la prevenció de futures lesions. La nostra podòloga s'ocupa de la cura i tractament de totes les malalties que poden afectar el peu: alteració de la pell (callositats, durícies ...); alteracions de les ungles (ungles encarnades, ungles deformades ...); infeccions (fongs, papil·lomes ...).

La Asamblea General de Naciones Unidas, en la Resolución 45/106 del 14 de diciembre de 1990, proclamó el 1 de octubre como el Día Internacional de la Gent Gran. La comunidad internacional invita de esta manera a reflexionar sobre los retos sociales y políticos a desafiar para asegurarnos una vejez digna y segura.

Descárgate nuestros menús

menu Marzo

Productos de proximidad
Mensual
  • List Item #1

menu Abril

Productos de proximidad
Mensual
  • List Item #1